خرید آنلاین بیمه تضمین کیفیت ساختمان

عکس بیمه تضمین کیفست ساختمان

فرم پیشنهاد خرید آنلاین بیمه تضمین کیفیت ساختمان

فرم پیشنهاد زیر جهت خرید آنلاین بیمه تضمین کیفیت ساختمان در 4 مرحله طراحی گردیده است .

مرحله اول: دریافت اطلاعات اولیه پروژه جهت محاسبه مبلغ حق بیمه.

مرحله دوم: نمایش مبالغ حق بیمه شرکت های مختلف به شما جهت انتخاب و تصمیم گیری.

مرحله سوم: دریافت اطلاعات تکمیلی بیمه گذار.

مرحله چهارم: نمایش اطلاعات نهایی وارد شده جهت بررسی و تایید نهایی.

فرم پیشنهاد بیمه تضمین کیفیت ساختمان

عیوب اساسی و پنهان