بیمه های خاص

بیمه خاص

بیمه خاص

انواع بیمه خاص

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه ماشین است که در میان انواع طرح‌های بیمه‌ای پرمخاطب‌ترین نوع بیمه است. بدون شک یکی از دلایل اصلی سهم بالای بیمه شخص ثالث در بازار بیمه ماشین در ایران، اجباری بودن این بیمه است. براساس قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظف هستند مسئولیت خود را که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محموله‌های آنها به اشخاص ثالث زیان وارد نماید بیمه کنند . این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارت‌های مالی و جانی صادر می‌شود، لذا توصیه می‌گردد تعهدات این بیمه نامه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سال‌های آتی خریداری گردد.به‌صورتی‌که اگر وسیله نقلیه‌ای تحت این پوشش نباشد، ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد که به آن خواهیم پرداخت. اما به‌ راستی بیمه شخص ثالث چه مواردی را پوشش می‌دهد و علت نامگذاری این بیمه چیست. در پوشش بیمه شخص ثالث به عنوان یک بیمه ماشین، شخص اول مالک وسیله نقلیه یا بیمه‌گذار، شخص ثانی شرکت بیمه یا بیمه‌گر و شخص ثالث فرد زیان‌دیده غیر از راننده مقصر در حادثه هستند. برای مثال در یک حادثه رانندگی هزینه درمان، فوت و خسارت وارد شده به اموال تمامی افراد زیان‌دیده، تحت پوشش بیمه ماشین قرار می‌گیرد. راننده مقصر نیز تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی راننده که جزئی از بیمه شخص ثالث شده است قرار می‌گیرد. با این تفاوت که بیمه حوادث انفرادی راننده تنها خسارت های جانی را پوشش می‌دهد و در برابر خسارات مالی مسئولیتی ندارد. بیشتر بدانید…

بیمه حوادث راننده هم در قالب بیمه ماشین و معمولا در کنار بیمه شخص ثالث ارائه می گردد. این بیمه نامه برای پرداخت غرامت ناشی از صدمات بدنی ناشی از حادثه اعم از  فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی  و هزینه پزشکی را تا مبلغ تعیین شده به راننده که به موجب قانون “ثالث” تلقی نمیشود جبران می نماید و تا حد دیه کامل قابل خریداری می باشد. بیشتر بدانید…

بیمه بدنه خودرو هم در دسته بیمه ماشین قرار دارد و همان‌طور که از نامش مشخص است مربوط به خسارات وارده به خودرو می‌شود و نه افراد. بیمه شخص ثالث، خسارات ناشی از هرگونه آسیب مالی به اشخاص زیان‌دیده غیر از راننده و هرگونه آسیب جرحی را تقبل می‌کند؛ بدین معنا که درصورتی‌که به‌وسیله نقلیه راننده مقصر خسارتی وارد شود بیمه شخص ثالث هیچ تعهدی در قبال جبران آن ندارد. در چنین شرایطی لزوم خریداری بیمه بدنه خودرو مطرح می‌شود. درصورتی‌که شخص برای وسیله نقلیه خود بیمه بدنه خریداری کند شرکت بیمه بخشی از خسارات وارده به خودروی شخص را درصورتی‌که آسیب ببیند پرداخت می‌کند به جز در مواردی که شخص در حادثه رانندگی زیان‌دیده باشد که در این شرایط بیمه شخص ثالث، راننده مقصر موظف به پرداخت خسارت می‌باشد. در بیمه بدنه ماشین در مقابل خطرات سرقت کلی ،آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می گیرد و می توان با پرداخت هزینه بیشتر خطرهای اضافی دیگر را نیز به خطرهای اصلی اضافه کرد. بیشتر بدانید…
سوالات متداول

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه ماشین است که در میان انواع طرح‌های بیمه‌ای پرمخاطب‌ترین نوع بیمه است. بدون شک یکی از دلایل اصلی سهم بالای بیمه شخص ثالث در بازار بیمه ماشین در ایران، اجباری بودن این بیمه است. براساس قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظف هستند مسئولیت خود را که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محموله‌های آنها به اشخاص ثالث زیان وارد نماید بیمه کنند . این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارت‌های مالی و جانی صادر می‌شود، لذا توصیه می‌گردد تعهدات این بیمه نامه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سال‌های آتی خریداری گردد.به‌صورتی‌که اگر وسیله نقلیه‌ای تحت این پوشش نباشد، ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد که به آن خواهیم پرداخت. اما به‌ راستی بیمه شخص ثالث چه مواردی را پوشش می‌دهد و علت نامگذاری این بیمه چیست. در پوشش بیمه شخص ثالث به عنوان یک بیمه ماشین، شخص اول مالک وسیله نقلیه یا بیمه‌گذار، شخص ثانی شرکت بیمه یا بیمه‌گر و شخص ثالث فرد زیان‌دیده غیر از راننده مقصر در حادثه هستند. برای مثال در یک حادثه رانندگی هزینه درمان، فوت و خسارت وارد شده به اموال تمامی افراد زیان‌دیده، تحت پوشش بیمه ماشین قرار می‌گیرد. راننده مقصر نیز تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی راننده که جزئی از بیمه شخص ثالث شده است قرار می‌گیرد. با این تفاوت که بیمه حوادث انفرادی راننده تنها خسارت های جانی را پوشش می‌دهد و در برابر خسارات مالی مسئولیتی ندارد. بیشتر بدانید…

بیمه حوادث راننده هم در قالب بیمه ماشین و معمولا در کنار بیمه شخص ثالث ارائه می گردد. این بیمه نامه برای پرداخت غرامت ناشی از صدمات بدنی ناشی از حادثه اعم از  فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی  و هزینه پزشکی را تا مبلغ تعیین شده به راننده که به موجب قانون “ثالث” تلقی نمیشود جبران می نماید و تا حد دیه کامل قابل خریداری می باشد. بیشتر بدانید…

بیمه بدنه خودرو هم در دسته بیمه ماشین قرار دارد و همان‌طور که از نامش مشخص است مربوط به خسارات وارده به خودرو می‌شود و نه افراد. بیمه شخص ثالث، خسارات ناشی از هرگونه آسیب مالی به اشخاص زیان‌دیده غیر از راننده و هرگونه آسیب جرحی را تقبل می‌کند؛ بدین معنا که درصورتی‌که به‌وسیله نقلیه راننده مقصر خسارتی وارد شود بیمه شخص ثالث هیچ تعهدی در قبال جبران آن ندارد. در چنین شرایطی لزوم خریداری بیمه بدنه خودرو مطرح می‌شود. درصورتی‌که شخص برای وسیله نقلیه خود بیمه بدنه خریداری کند شرکت بیمه بخشی از خسارات وارده به خودروی شخص را درصورتی‌که آسیب ببیند پرداخت می‌کند به جز در مواردی که شخص در حادثه رانندگی زیان‌دیده باشد که در این شرایط بیمه شخص ثالث، راننده مقصر موظف به پرداخت خسارت می‌باشد. در بیمه بدنه ماشین در مقابل خطرات سرقت کلی ،آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می گیرد و می توان با پرداخت هزینه بیشتر خطرهای اضافی دیگر را نیز به خطرهای اصلی اضافه کرد. بیشتر بدانید…
مقالات مرتبط
عکس تاریخچه صنعت بیمه

تاریخچه صنعت بیمه

تاریخچه صنعت بیمه مقدمه صنعت بیمه یکی از صنایع کلیدی در جوامع مدرن است که وظیفه حفاظت از افراد و دارایی‌هایشان را برعهده دارد. در این مقاله به

بیشتر بخوانید