طرح ویژه بیمه باربری (بیمه حمل کالا)

بیمه نامه حمل کالا داخلی

طرح ویژه بیمه باربری داخلی با تخفیف استثنائی

بیمه حمل و نقل کالا که به بیمه بابری مشهور است، بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل بیمه گذار متعهد می شود تا چنانچه در زمان حمل کالا از یک محل به محل دیگر بر اثر وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا از بین رفت و یا دچار خسارت شود، زیان وارده را بپردازد.

در بیمه های باربری داخلی، صاحبان کالا مانند صنایع و انبارداران نیاز مبرمی به داشتن پوشش بیمه ای مناسب دارند و از سویی تسریع در صدور بیمه نامه حمل کالا یا باربری،  اهمیت خاصی برای آنها دارد.

در این نوع بیمه، خسارت وارد به کالا در اثر تصادف، واژگونی و سقوط وسیله حمل، آتش سوزی روی وسیله حمل و  برخورد وسیله حمل با جسم خارجی و بالعکس تحت پوشش قرار میگیرد.

زین پس به عنوان کارگزاری رسمی بیمه به عنوان مشاور امین شما، سعی کرده است شرایط صدور بیمه نامه باربری و حمل کالا را برای صاحبان کالا و موسسات حمل و نقل داخلی  در دسته  کالاهای عمومی و کالاهای خاص تسهیل نماید. 

بنابر این با تکمیل فرم زیر و ارسال مدارک درخواستی بیمه نامه باربری و حمل کالا در بازه های زمانی 120 دقیقه ای صادر  و برای متقاضی بیمه ارسال می شود.

مراحل صدور بیمه باربری داخلی :

1: پرکردن فرم پیشنهاد زیر.

2: بارگذاری مدارک به شرح زیر :

  • تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی
  •  اطلاعات ثبتی مانند گواهی آخرین تغییرات شامل شناسه ملی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی
  • تصویر فیش واریزی حق بیمه به حساب کارگزاری بیمه (طبق طرح انتخابی)
  • تصویر کارت خودرو/وسیله حمل(پشت و رو)
  • تصویر گواهینامه راننده
  • تصویربارنامه

توضیحات فرم پیشنهاد بیمه باربری :

1: منظور از کالاهای عمومی کلیه کالاهایی است که کالای خاص نباشد و کالاهای خاص نیز عبارتست از: دارو،شیشه،دام و احشام،تخم مرغ و جوجه،کاغذ رول،محصولات چوبی و ام دی اف،چینی آلات،مواد سوختنی،الکل،بنزین و تینر و سیگار.

2: ماده 10 قانون بیمه : در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

3: ماده 12 قانون بیمه : هرگاه بیمه گزار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد ، عقد بیمه باطل خواهد بود، حتی اگر مطالب مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.