عکس لوگو بیمه رازی

فرم های پیشنهاد شرکت بیمه رازی

مراجعه کننده محترم، شما می توانید از طریق لینک های زیر فرم های پیشنهاد مد نظر خود را انتخاب و  دانلود نمایید

دانلود فرم پیشنهاد

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

دانلود فرم پیشنهاد

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر،طراح،محاسب و مجریان ساختمانی

دانلود فرم پیشنهاد

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی

دانلود فرم پیشنهاد

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث - فعالیت های غیر ساختمانی